Počasí při plánování horských túr

5.5.2004
admin

Autor: luboš moravčik

Zprávy o počasí, povětrnostní mapy a případné zprávy z regionů, které máme v úmyslu navštívit, budou výchozími informacemi pro přípravu akce ve velehorách. Při plánování jednotlivých túr na místě samém, bude nanejvýš vhodné přizpůsobit denní program předpokládanému vývoji počasí.

V předvečer odchodu na túru se musíme jasně rozhodnout. Předpokládanému zhoršení počasí, nebo např. očekávaným bouřkám, musíme přizpůsobit včasný odchod na túru, můžeme také změnit program a zvolit technicky i časově přiměřenou činnost. Očekáváme-li odpolední bouřky, pak bude nejlépe vrátit se kolem poledne zpět do blízkosti chaty.

Nejlepší podmínky pro horské túry převládají v časných ranních hodinách. Proto bývají “budíčky” na alpských chatách tak nepříjemně brzy, ještě dlouho před východem slunce. Dlouhé nástupy se doporučuje absolvovat ještě za tmy, nejlépe tak, abychom na místo, kde se terén stává nepřehledným nebo obtížným, došli za svítání. Časné nástupy jsou důležité nejen z hlediska vývoje počasí, ale i vzhledem k postupnému měknutí ledovců.

V průběhu dne sledujeme nepřetržitě vývoj počasí a eventuální změny všech jeho příznaku (oblačnost, viditelnost, vítr, teplota, tlak). Všechny tyto informace musíme pak vhodným způsobem vyhodnocovat a na jejich základě rozhodnout  o dalším průběhu túry. Ukvapené závěry nejsou nutné, důležité je především průběžné pozorování. Ani tak se samozřejmě nevyvarujeme chybných odhadů. Neubrání se jim ani technikou vybavení specialisté. To znamená, že překvapení je vždy možné. Čelit takovým překvapením můžeme již jen dobrou výzbrojí a rozvážným jednáním.

Předvídání počasí na základě vlastního pozorování ve volné přírodě

Kavčata – prý dovedou s jistotou vycítit příchod zhoršeného počasí a přibližně dva dny předem odlétají v hejnech z vysokých poloh do údolí.

Pavouci – instinktivně spřádají své sítě jen má-li být hezky. Ti také opouštějí své umělecké výtvory před změnou počasí k horšímu a vyhledají včas úkryt.

Svišti – před zhoršením počasí se stahují do doupat. Kamzíci – pomocí srsti, která je citlivá na vlhkost, dokáží vycítit příchod zvratu počasí a odcházejí předem do nižších poloh.

Horská květena, přizpůsobená extrémním podmínkám výšek, také mění v některých případech svůj vzhled již před příchodem povětrnostních změn. Různé horské rostliny uzavírají před příchodem bouřky nebo deště svá květenství. Jmenovat můžeme kupříkladu hořce nebo pupavy, ale vzpomenete si jistě i na řadu jiných. A takto bychom mohli pokračovat.

Nejlepší metodou ale vždy bude poslouchání předpovědi počasí pro danou oblast, studium synoptické mapy, systematické zaznamenávání skutečných projevů počasí pro dané místo a čas, v souvislosti s předem získanými informacemi a tím získávat důležité zkušenosti na kterých mohou být závislé i lidské životy.

V pokračování tématu o počasí se zmíníme o nebezpečí vyplávající z počasí.

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů