Seriál: Lavinové příhody – díl I.

16.12.2009
admin

Autor: lidé&hory

28. 11. 2007 Hoher Burgstall  (jižní část Ötztálských Alp a Stubaiské Alpy)

Místní skialpinista se vydal sám na túru s plánem vystoupit na vrchol Hoher Burgstall (2611 m). Výstup byl bezproblémový. Na hřebeni se potkal se dvěma horskými vůdci, kteří po krátkém rozhovoru s ním pokračovali na severní stranu k lyžařskému areálu Schlick, dotyčný vyrazil na jižní svahy. Krátce po rozchodu se na jižním svahu o sklonu 40°  v exponovaném terénu těsně pod hřebenem odtrhla lavina o šířce 40 m, délce 170 m a výšce odtrhu 20 cm. Skialpinista byl stržen a zasypán v hloubce 1,5 m. Protože se nevrátil do stanovené doby domů, vyrozuměla jeho žena Horskou službu, která při pátrací akci narazila na lavinu, v níž byl zasypaný. Byl vyproštěn po několika hodinách ještě živý, ale o den později zemřel v nemocnici. Nebyl bohužel vybaven lavinovým vyhledávačem.

Analýza případu:

 • jižní svah,
 • sklon 40°,
 • stupeň lavinového nebezpečí 3,
 • zvláště nebezpečné expozice N-O-S.

Příčina laviny:

 • Předchozí silné oteplení, v jehož důsledku provlhly horní vrstvy sněhové pokrývky, které se po následném ochlazení zpevnily kromě cca 5cm vnitřní vrstvy. Ta zůstala prořídlá a stala se skluzným horizontem.

5. 1. 2008 Grosse Schlicke (Arlberg-Ausserfern)

Dvaatřicetiletý německý skialpinista se vydal z Vilsu v Ausserfernu na túru směrem k vrcholu Grosse Schlicke. O této túře se zmínil i svým rodičům. Protože se do večera nevrátil domů, ti vše ohlásili na policejní stanici. Policie po zmapování situace a po obvolání horských chat (zjišťovali, kde by mohl být postižený ubytován) zalarmovala v půl třetí ráno Horskou službu. Záchranná skupina objevila v pět hodin ráno ve výšce 1450 m čerstvé laviniště. Bezvýsledně skončil pokus nalézt zasypaného pomocí lavinových vyhledávačů. Následně však zachránci zahlédli ze sněhu trčící nohu. Hlava zasypaného, který byl vyproštěn mrtvý, byla v hloubce 1m.

Analýza případu:

 • severovýchodní svah,
 • sklon 38°,
 • stupeň lavinového nebezpečí 3,
 • zvláště nebezpečné  expozice Z-S-V.

Příčina laviny:

 • Silné jižní fénové proudění způsobilo navátí sněhu na závětrné svahy. Tento navátý sníh se nespojil se staršími vrstvami.

 

13. 1. 2008 Grosse Seekarspitze (Karwendel)

 

Sedmatřicetiletý německý snowboardista se vydal na túru směrem na Grosse Seekarspitze (2677 m) v Karwendelu. Vzhledem k tomu, že se nevrátil domů, obrátila se jeho přítelkyně na Horskou službu. Ta vyrazila ještě v noci, ale vzhledem k nepříznivým podmínkám a exponovanosti terénu akci přerušila a pokračovala následující den. Vrtulník objevil stopy snowbordisty , které končily na velké lavině (šířka 200 m, délka 400 m, výška odtrhu 0,1-1 m) na západní straně  Gr. Seekarspitze. Protože z laviny stopy ven nevedly, bylo jasné, že zasypaný se nachází v ní. Laviniště záchranná skupina nejprve bezúspěšně prohledala lavinovými vyhledávači. Záchranné akce se zúčastnilo více než 60 členů Horské služby, 3 vrtulníky a 5 lavinových psů. Všichni lavinoví psi označili shodně jedno místo v obvodu 20×30 m. Zjistilo se však, že díky terénní muldě a mocnosti laviny je zde výška lavinové haldy až 15m. V ten den proběhlo hledání neúspěšně. Následující den byl přivezen vyhledávač RECCO a Tyrolean Rescue Systém (jedná se o sondu, kterou se v lavinové haldě párou provrtají otvory, do nichž je následně spuštěna kamera, kterou se ověřuje přítomnost zasypaného; používá se na velkých haldách, kde je předpoklad, že zasypaný leží ve větší hloubce a vyprošťovací družstvo jeho použitím získá jistotu, že nekope zbytečně, neztrácí čas a neplýtvá silami). Krátce po poledni sondovací družstvo narazilo na zasypaný snowboard a po další hodině byl nalezen i zasypaný bez známek života v hloubce 4 m ve stojící poloze bez vnějších zranění.

Analýza případu:

 • západní svah,
 • sklon 35°,
 • stupeň lavinového nebezpečí 3,
 • zvláště nebezpečné byly všechny expozice svahů.

Příčina laviny:

 • Sesuv vrchních vrstev větrem navátého a upěchovaného sněhu po velmi slabé vrstvě starého prořídlého nebo tzv. pohyblivého (plovoucího) sněhu.

____________________________________________________

připravil: Ing. Jaromír Charvát ve spolupráci s LWD Tirol
foto: archiv LWD Tirol

Seriál vyšel v tištěné podobě v časopisu Lidé&hory

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů