Seriál: Lavinové příhody – intro

15.12.2009
admin

Autor: lidé&hory

Pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu, platí pro mnoho druhů pohybových aktivit, včetně většiny zimních sportů. V posledních letech vyhledávají milovníci lyžování především jízdu ve volném terénu mimo značené a upravované sjezdové tratě. Při neznalosti terénu a místních podmínek pak mohou pro takovéto lyžaře vznikat velice nebezpečné situace, velmi často je pak nutné volat záchranný tým. Dnes je v celé oblasti Alp běžné, že záchrannou akci provádí dvou nebo tříčlenný malý tým specialistů především pomocí helikoptéry. Letová hodina záchranného týmu stojí okolo 2000 €. Dostane-li se do takovéto situace člen Alpenvereinu, je pro tento případ pojištěn. Toto pojištění platí nejen pro záchrannou akci, ale i pro pátrání po zasypaném v lavině i pro transport postiženého do nejbližší nemocnice.

Rakousko a laviny v zimní sezoně 2007/2008

Zimní sezona 2007/2008 byla, co se týká počtu osob, které zahynuly v lavinách v rakouských pohořích, mírně nadprůměrná. Celkem to bylo 29 obětí, z toho 14 v oblasti Tyrolska. Celkem 5 mrtvých osob zaznamenalo Salcbursko a Vorarlbersko, 2 Štýrsko, 1 oběť Korutany, Horní Rakousko a Dolní Rakousko.

Ke shromažďování detailních údajů o lavinách a lavinových neštěstích, včetně zpracování statistik, rozborů, roční zprávy za zimní sezónu, ale hlavně ke zpracování lavinových předpovědí formou lavinových zpráv (Lawinenlagebericht) je zřízena v každé rakouské spolkové zemi při úřadu zemské vlády speciální lavinová služba (Lawinenwarndienst, ve zkratce LWD). Všechny lavinové služby mají svěřená území rozdělena na lavinové regiony, přičemž každý region je tvořen několika horskými skupinami.

LWD Tirol působí ve 12 lavinových regionech, které zahrnují celkem 37 horských hřebenů nebo masivů. Sídlo lavinové služby Tyrolska je v Innsbrucku. V uplynulé zimní sezóně evidovala 107 osob stržených lavinou, z toho 14 osob bylo lavinou usmrceno (tj. 13,1%). Nejvíce případů bylo evidováno v oblasti Ötztálských a Stubaiských Alp (celkem 50). K zasažení osob lavinou nedošlo pouze v horských oblastech Östliche Nordalpen a Osttirolen Dolomiten.

V následujícím seriálu  jsou popsány některé případy, při kterých došlo v uplynulé sezóně v oblasti Tyrolska k tragickým následkům. Současně nám byla poskytnuta i stručná analýza každé nehody, včetně příčiny vzniku těchto lavin.

připravil: Ing. Jaromír Charvát ve spolupráci s LWD Tirol
foto: archiv LWD Tirol

Seriál vyšel v tištěné podobě v časopisu Lidé&hory

 

 

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů