Laviny – zimní realita

30.11.2003
admin

Autor: mt

Těžko se dá někomu, kdo nepoznal, vysvětlit jaké to je pouštět se do peřiny bílých krystalů a miliónů malých ledových částeček, které formují prachový sníh (prašan, pudr, powder, powpow). Tato zkušenost může působit jako droga – člověk nabude extrémní pocit štěstí při klouzání dolů, téměř jako by neexistovala gravitace. A k tomu tahle speciální droga funguje bez přímého kontaktu s tělem, proniká několika vrstvama oblečení a je extrémně nebezpečná v zimě. Prašan je intoxikací navždy pro mnoho lyžařů a snowboardistů, nakopnutí bez kterého nelze být. Mozek je vypnutý a pocit vzrušení mnohé žene do bílého dobrodružství bez nezbytných bezpečnostních opatření.

Pár věcí může být tak vzrušujících jako je pálit si to z kopce dolů po svahu neporušenýho sněhu. Ano, stále mnoho snowboardistů či lyžařů nachází zálibu v té bílé droze a především v ježdění mimo vyznačené tratě. Každým rokem je to pro některé z nich jízda konečná. Mluvíme-li o freeridingu je nutné nezapomínat na riziko a nebezpečí, které při provozování této aktivity je všudypřítomné, riziko lavin. Příliš mnoho lidí, ať jsou obeznámeni či ti, kteří nemají vůbec potuchy o skrytém nebezpečí hor, se pouští do volného terénu.

Je možné se tohoto nebezpečí vůbec vyvarovat? A jak? Riziko, že se něco může stát může být minimalizováno, avšak k tomu je třeba znalost a zkušenost. Přirozeně, je třeba k tomu mít i správné vybavení. Je třeba dělat správná rozhodnutí a občas být schopen říct NE. Někdy je více dokázat z něčeho couvnout.

Nikdy nedosáhneme nulového rizika. Je ale povinností a odpovědností každého, kdo rád freeriding toto riziko minimalizovat. V rámci prevence je třeba být obeznámen s celou řadu faktorů působících na formování lavin – vítr, teplota, sníh, počasí celkově. Nejen kvůli sobě, ale i vůči okolí, svým kamaradům.

Na stránkách magazínu Laviny.cz budou postupně vycházet informace k seznámení se základními aspekty bezpečného pohybu v horách.  

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů