Jarní sníh a pohyb v horách

16.4.2015
marek

IMG_3241

Jaro představuje pro milovníky horských sportů zvláštní výzvu. V tomto období dochází velice často k tomu, že situace označované jako „jisté“ a „nebezpečné“ se během krátkých časových úseků rychle mění. Stejně tak dochází během krátkého období k vyhlašování výrazně rozdílných stupňů lavinového nebezpečí.

Nejdůležitějšími zdroji informací pro vaše rozhodování je důkladná znalostí historie sněhové pokrývky a věnování pozornosti trendům. Ověření lavinové předpovědi kopáním sondy ve sněhu vám dá další poznatky o tom, co se v horách děje. Rozhodující roli při jarních situacích hraje kromě složení sněhu celý komplex jevů – především změny teploty a vlhkosti vzduchu, záření, vítr atd.. Při přípravě túr je proto třeba tyto změny zohledňovat a flexibilně na ně reagovat.

Jak si tak užíváme prodloužené zimy díky vydatnému sněžení v posledních týdnech, prochází sníh nesčetnými změnami. Čím je sněhová pokrývka vyšší, tím se teplotní gradient natahuje až eventuálně zmizí. Tento proces vyžaduje čas a obvykle dosahuje svého vrcholu v pokročilém jaru. Nedostatek teplotního gradientu ve sněhové pokrývce označuje sníh jako “izotermický,” tj. sníh má ve všech vrstvách stejnou teplotu, obvykle bod mrazu. Sněhová pokrývka je v tomto okamžiku více či méně homogenní hmota. Samozřejmě vždy existují výjimky.

Obecně vzato je tenhle typ sněhu na jaře stabilní a představuje perfektní základ pro fajnovej firn. Pozornost je potřeba věnovat noční teplotě, která napoví, kdy bude ježdění dobrý a kdy nebezpečný. Tři po sobě jdoucí noci, při kterých nemrzne znamená zcela určitě velký červený pozor. Podobně, když šlapete nahoru a boříte se po holeně, je čas se otočit a najít chladnější místo ke sjezdu. Platí starý pořekadlo, “v deset nahoře, ve dvě dole,” zvláště na jaře s každým novým přídělem sněhu.

Vzácný, ale velmi nebezpečný typ laviny je z klouzavého sněhu. Tyhle monstra jsou výsledkem volné prosakující sněhem až na povrch, kde pak funguje jako kluzná plocha. Pak se stane, že z ničeho nic se masa sněhu nashromážděná za celou zimu dá do pohybu a žene se údolí především po strmých hladkých plochách. Delší období bez opětovného zmrznutí sněhu je indikátorem tohoto nebezpečí. Často se na povrchu objeví velké trhliny – dobře viditelné, zčásti více metrů hluboké trhliny ve sněhové pokrývce. Za každou cenu se od těchto trhlin a svahu s nimi držte stranou. Klouzavé laviny patří, co se týká jejich časovosti, k nejobtížněji předvídatelným lavinám, protože se mohou uvolnit i při jinak všeobecně stabilních sněhových poměrech v jakémkoli denním nebo nočním čase, za teplého nebo chladného počasí. Na jejich uvolnění nemá vliv ani dodatečné zatížení.

Dalším faktorem jsou převěje, které vydržely do jara a jsou v tuhle dobu docela velký. Teplem ztrácí pevnost a můžou se utrhnout už jen při přiblížení se k nim. Nejlépe se jim úplně vyhnout. Nicméně, když není možný nejít v jejich blízkosti, buďte si jisti, že jste na hřebenu a když tak použijte lano. Převěje můžou dobře otestovat stabilitu svahu pod nimi. Pokud se rozhodnete provést test tímto způsobem ujistěte se, že na svahu a pod ním nikdo není.

Jako vždy komunikujte mezi sebou ve skupině a nebojte se ukončit váš den dřív než jste plánovali, pokud kouřový signály značí nebezpečí.

 

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů