Backcountry – základy lavinové prevence

15.3.2004
admin

Autor: mt & koyak & honcz

Na úvod bychom chtěli předeslat, že téma týkající se lavin a lavinové prevence vůbec je velmi velmi široké. Následující přehled berte prosím jako stručný výtah a úvod k dané problematice, kterou bychom rádi dále a hlouběji rozebrali někdy příště.   Existuje mnoho obsáhlých, převážně však cizojazyčných publikací, které je určitě dobré si pročíst. Jako ideální doplněk pak doporučujeme projít lavinovým kurzem, ať některým u nás pořádaným (viz. článek “Lavinové kurzy v Krkonoších“) nebo v rámci kurzů  organizace SAAC v Rakousku.  

 

... prašan se rázem změní v tvrdý sněhový beton

                                                                                      

V okamžiku, kdy musím přepnout pípák na příjem a začít hledat zasypaného, “zubatá” nám stojí za zády a čeká. V tu chvíli jsme v průšvihu a jen šťastná náhoda nám může garantovat, že se z toho zasypaní dostanou živí. Hledání oběti laviny je jen poslední možností opravit to, co se ještě dá. Naší prvořadou povinností je naučit se prevenci! 
               
                                                                            

Jednou z největších hrozeb života na horách jsou laviny. Laviny jsou přírodním fenoménem v horských oblastech, ke kterým nejčastěji dochází v průběhu 48 hodin od sněhové bouře. Nikdy byste neměli ignorovat žádná lavinová varování, která jsou posílána do stanic lyžařských vleků, hlídkových stanovišť, policejních stanic a turistických center.

Rovněž bychom měli zdůraznit, že k lavinám nedochází pouze v backcountry oblastech, tedy ve volném terénu mimo vyznačenou oblast střediska. Lavina se může jednoduše spustit všude tam, kde to sněhové podmínky dovolí, dokonce  i okolo sjezdovek. Z toho důvodu můžeme pravidla pro freeriding aplikovat na všech sjezdařích. Na sjezdovkách, kde hrozí nebezpečí laviny, ski-hlídky vyznačí danou oblast barevnými holemi a lany. Rovněž vyhlásí varování před jízdou mimo ohraničení. Toho musíte uposlechnout, abyste se vyhnuli  vážným úrazům, pokutě či dokonce smrti. Každá zasněžená oblast může být lavinou, která čeká na spuštění.

V lavinovém terénu je nutné pozorovat okolí a soustředit se na několik faktorů:Úhel svahu

Laviny obvykle začínají na svazích se sklonem 35°, velmi málokdy na svazích se sklonem pod 25°.
< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Slunce – zahřívá sníh, to znamená že v zimě jsou jižní svahy stabilnější mnohem dříve než severní, na jaře naopak jižní svahy jsou kvůli teplu mnohem nebezpečnější

Návětrné/závětrné svahy – sníh se skoro vůbec neukládá na místech, kde fouká silný vítr, hromadí se tam, kde je závětří. Proto jsou návětrné strany většinou bezpečnější než závětrné (leeward). Tam se ukládá více sněhu. Někdy se na vrcholu udělá převěj.

Nahromaděný sníh – vítr vytváří zóny nahromaděného sněhu, převisy a na strmějších svazích břicha, které se mohou i pod svojí vlastní vahou utrhnout.

Konvexní body – jsou části svahu, které jsou vyduté nahoru (břicha), vzniká tam napětí materiálu směrem od sebe a jsou velmi citlivé na odtrhnutí.

Stopy po minulých lavinách – nahromaděné starší hroudy sněhu, kamení a sutina, zlámané stromy, vymleté žlaby, přírodní U-rampy. Také je dobré si uvědomit, že jestliže dojde na některém svahu k lavině, ostatní svahy se stejným směrem jsou obvykle nestabilní.

Dojezdové zóny – místa na kterých se laviny zastavují a materiál se hromadí, jsou to hlavně plochá místa pod svahy a žlaby.

Některé znaky, které sledujte v backcountry

Jestliže uvidíte čerstvou lavinu nebo jsou slyšet náhlé zvuky praskání sněhu anebo dunící „whumpf“ zvuky, obvykle je lavinové nebezpečí na vysoké nebo extrémní.
Lavinové riziko pravděpodobně dále stoupá jestliže dochází k:

· silnému sněžení – kritických je 30cm nového sněhu
· dešti
· nafoukání sněhu
· znatelnému oteplení


Co je dobré dělat a udělat

¨      Buďte konzervativní – nejezděte, když si nejste čímkoliv jisti. Nenechte se zmást existujícími stopami. Nejsou garancí bezpečnosti svahu.

¨       Nejlépe projděte lavinovým kurzem.

¨       Zkontrolujte lokální lavinové informace a předpověď počasí. Je třeba vědět, co znamenají. U dolních stanovišť lanovek jsou většinou k dispozici informační tabule s aktuální situací.

¨       Plánujte výlet pouze s lidmi, kterým důvěřujete a se kterými se vám dobře jezdí.

¨       Ujistěte se, že má každý správné vybavení.

¨       Zjistěte si rizika oblasti, ve které se budete pohybovat – mapy a plán trasy.

¨       Sdělte někomu, nejlépe horské službě, kam jdete a kdy očekáváte návrat.

¨       Vždy jezděte po jednom. Základním pravidlem pro skupiny pohybující se v lavinovém terénu je nechávat si větší rozestupy a nepohybovat se v těsné blízkosti. Při sjezdu musí být nebezpečí vystaven vždy jen jeden člověk. Když dojde k neštěstí, je šance že zbylá skupina zasypaného zachrání.

 

 

Na co raději zapomeňte a nedělejte

 

¨       jezdit sám

¨       jezdit mimo, když je riziko příliš vysoké – nejvíce fatálních případů se stane při stupni číslo 3 mezinárodní stupnice viz. níže

¨       jezdit bez potřebného vybavení – pípák, lopata, sonda      

¨   nenechte modrou oblohu a své ego ovlivnit vaše rozhodování


Hlavním kritériem bezpečnosti je zdrženlivost, jakási skromnost. Žádná předpověď nebezpečí nám nemůže zaručit, že se domů k mámě vrátíme zdravý a živý. Stoprocetní jistota nebude nikdy! Respektováním určitých pravidel však můžeme riziko značně zredukovat. Sníh je materiálem velmi komplexním a komplikovaným a nedá se jednoznačně a stoprocetně posoudit. V okamžiku, kdy začneme při výšlapu váhat o správnosti našeho počínání, je třeba se vrátit nebo změnit náš cíl. V opačném případě lezeme tak akorát hrobníkovi na lopatu. Takové zdrženlivosti se musíme hold učit, stejně tak nezanedbávat učení se teorie a význam technických věciček. Jen tak se můžeme znovu a znovu vracet do hor s tím, abychom tam strávili další den s přáteli při sjíždění neporušených prašanových plání.    

Stupně lavinového nebezpečí

Dnes je na celém světě využívaná předpověď lavinového nebezpečí podle mezinárodní 5 dílné stupnice, která nás orientuje o stavu a vývoji lavinové situace. Lavinový experti vyvinuli limity umožňující lehčí rozhodování o realizaci nebo zrušení zamýšlených výšlapů. 

1.stupeň (malé lavinové nebezpečí) sněhová pokrývka je stabilní, jsou možné malé sněhové sesuvy

2.stupeň (mírné lavinové nebezpečí) sněhová pokrývka je dobře zpevněná, na extrémních svazích jen mírně, při mechanickém zatížení možný ojedinělý výskyt lavin

3.stupeň (zvýšené lavinové nebezpečí) na strmých svazích hrozí výskyt samovolných malých až středních lavin, na extrémních svazích je sněhová pokrývka jen slabě zpevněná. Už při malém mechanickém zatížení se uvolňují laviny.

4.stupeň (velké lavinové nebezpečí) vznikají samovolné stření a velké laviny, sněhová pokrývka je jen slabě zpevněná. Na většině lavinových svazích už při nejmenším mechanickém zatížení je velká pravděpodobnost vzniku lavin.

5.stupeň (akutní lavinové nebezpečí) akutní riziko výskytu velkých lavin i na mírně strmých svazích

Kompletní tabulka klasifikace lavinového nebezpečí zde …

                                                                  

Připravované díly seriálu o backcountry:

* mýty o lavinách aneb co si myslíme, že je OK, ale není
* když dojde k nejhoršímu aneb záchranná akce
* poskytnutí první pomoci

 

 

 

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů