Backcountry – když dojde k nejhoršímu

31.3.2004
admin

Autor: mt & koyak & honcz


Záchranný plán

Je dobré si uvědomit, že spolehnutí na pomoc horské služby se může v případě, že jste s přáteli někde daleko od civilizace, stát naprosto fatální chybou. Jste to právě vy, kteří v případě, že to zavalí kamaráda, se musí pokusit o jeho záchranu. Jde o minuty, ne-li sekundy. Proto, znovu opakujeme, je naprostou nezbytností, aby každý člen vašeho týmu měl pípák, lopatu a sondu. Tyhle věci nejsou zrovna levné, ale dají se za dobré peníze půjčit. V případě, že na horách trávíte více času, se jejich koupě rozhodně vyplatí.    

Zachovat chladnou hlavu

·            V případě, že se dostanete do laviny snažte se nejprve řvát, aby ostatní členové vaší party vás mohli sledovat. Na to je však pouze velmi krátká doba. Pak se snažte mít pusu zavřenou abyste nezačali vdechovat sníh. Možná, že budete mít zlomek vteřiny pro možnost chytit se například stromu, nebo se snažit dostat na kraj sesuvu. Když teda tuto možnost budete mít, tak se o to snažte! (v případě, že vás to náhodou zavalí v autě, rozhodně vypněte motor)< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·            Jestli je to možné, tak se zbavte/odhoďte veškeré nepohodlné věci jako lyže, hůlky a případně těžký batoh ačkoliv se to lehce řekne a hůř udělá. Tyhle věci vás totiž spíš táhnout pod pohybující se povrch. Určitě je ale dobré nesnažit si sundavat lehký batoh, který tak může fungovat jako ochrana zad a taky vybavení, který bude v následujících chvílích potřeba. 

·            Používejte plavecké a další podobné pohyby, abyste zůstali na povrchu a/nebo se snažte dostat na okraj laviny. BOJUJTE ze všech sil! Nejpravděpodobnějc nebudete mít skoro žádnou kontrolu nad situací, alespoň se snažte udržet tělo po směru svahu a manévrovat kolem případných stromů a kamenů. Hlavní sdělení v tuto chvíli je co nejvíce se snažit zůstat na povrchu a vyhnout se srážce s objekty, které můžou zapříčinit mechanické zranění.

·            Jakmile cítíte, že sněhová masa zpomaluje vystrčte, ruku nebo jakoukoliv část těla nad povrch tak, aby ji mohli vidět ostatní. Nejspíš se nebudete vůbec orientovat, takže nebudete vědět kde je povrch, ale prostě to zkuste odhadnout.

·            Před tim než se sníh zastaví dejte ruce před obličej a vytvořte si tak prostor pro vzduch. Jestliže je to ve vašich možnostech nadechněte se – rozšiřte místo kolem hrudi.

·            Když budete zasypáni, přestaňte se snažit a bojovat a začnete relaxovat, abyste si uchovali vzduch. Pamatujte, že byste neměli propadnout panice! Občas se podařilo najít/lokalizovat oběť, která křičela o pomoc, obvykle je však křik o pomoc rušen elementy jako je vítr, šustění oblečení, zvuky chození po sněhu apod. Nejlepší je šetřit dech a křičet pouze v případě, že slyšíte někoho nad sebou.

V tu samou chvíli je dobré být připraven ještě na druhou alternativu, a sice, že jste to právě vy, na kterých závisí přežití vašeho kamaráda.

Když někoho z vaší skupiny zasype lavina, čas je proti vám. Když je oběť nalezena do 15. minut (pokud nedojde k udušení či smrtí následkem nárazu na kámen, strom, atd.) má vysokou pravděpodobnost na přežití. Po patnácti minutách je každá minuta, ne-li sekunda navíc, kritická. To ale neznamená zmatkovat a pobíhat v lavinovém poli bez rozmyslu. Pokud je ve skupině opravdu hodně lidí, můžete vyslat někoho pro pomoc, ale lepší je spoléhat se sami na sebe, rozdělit si úlohy a začít systematicky pracovat na záchraně oběti.

Hledání zasypaného (vizuálně a lavinovými vyhledávači)

Když lavina někoho strhne, sledujte v jakém místě byl naposledy spatřen, než zmizel pod sníh. Hledání začíná od tohoto místa dolů. Přepněte své lavinové vyhledávače na přijímací mód a  pozorně se podívejte, nejsou-li někde vidět předměty, které by mohly pomoci urychlit hledání zasypaného, např. hůlky, kus lyže či snowboardu vyčnívajícího ze sněhu apod. Tyto předměty mohou vést přímo k tělu oběti a podstatně tak urychlit záchranu. Naleznete-li u některého z těchto předmětů silný signál vysílače oběti, začněte rychle s vyhrabáváním. Pokud tyto předměty nevedou přímo k oběti, nechte je ležet na místě, abyste neztratili vodítko. Nespatříte-li žádné takové předměty, musíte se spolehnout na lavinové vyhledávače. Hledejte oběť systematicky a pokud možno nezmatkujte.Co se týká samotného hledání pomocí pípáků (rozhodně doporučujeme nejdříve si vyzkoušet práci s nimi na modelových situacích. Má-li nováček toto zařízení poprvé v ruce, hledání se podstatně prodlouží. Existují různé styly hledání. Např. instruktoři z organizace SAAC doporučují zkřížení tj. po nalezení nejsilnějšího signálu pokračujeme rovně, dokud signál nezačne slábnout, potom se opět vrátíme na místo nejsilnějšího signálu, pokračujeme směrem doleva a pak i doprava na stejném principu (když začne signál slábnout, vracíme se ve stejných stopách zpět). Lokalizujeme tak místo zasypaného, nalézající se uprostřed pomyslného kříže. Způsobů hledání je ale víc a špetka praxe je lepší než tuny teorie…

Pokud vás je více, rozdělte si úlohy; např. pokud pětičlenná skupina hledá jednoho zasypaného, můžete postupovat následovně; dva hledají pomocí pípáku oběť, následuje je jeden člověk se sondou a další s lopatou.Poslední člen skupiny zatím zavolá pomoc mobilním telefonem (nahlásí místo, kde došlo k neštěstí, čas, kdy došlo k zasypání oběti a ostatní potřebné informace) a pokud se v okolí válí pohozené batohy, bundy apod., posbírá je na hromadu, aby mohl přistát vrtulník záchranné služby (např. bunda se může dostat do vrtule helikoptéry a způsobit tak velké problémy).

Lokalizujete-li  pomocí pípáků přibližnou polohu oběti, přichází na řadu lavinová sonda.

Hledání pomocí sondy

Když najdete místo s nejsilnějším signálem, prohledejte rychle tuto oblast pomocí lavinové sondy.Můžete narazit na různé věci – kameny, kusy ledu apod. Opět je velmi důležitá příprava pomocí modelových situací (je dobré zkusit si předtím, jak se sonda chová, pícháním do různých věcí zahrabaných ve sněhu – batoh, snowboard, kámen apod.. Když se trefíte sondou do těla oběti, je to úplně jiné, ne? Když jí bodnete do kusu ledu apod.). Narazíte-li na tělo oběti, vezměte lopatu a kopejte, co vám síly stačí. Důležité: pokud trefíte sondou tělo, nikdy ji nevyndavejte během kopání, protože byste mohli ztratit směr.

Vyhrabání oběti

Po nalezení těla pomocí sondy jde opět o čas. Vyhrabání oběti pod jedním metrem sněhu trvá v průměru přes 10 minut, takže kopejte o život! Nejdůležitější je vykopat hlavu zasypaného, aby se mohl nadechnout. Objevíte-li nohu, pokračujte kvapem až k hlavě.

V dalším díle ve stručnosti probereme téma první pomoci.

 

Komentáře

komentářů

Komentáře

komentářů